ORTODONTİ (TELLERLE DİŞ DÜZELTME)

Çenelerin ve dişlerin çapraşıklık olmadan düzgün bir şekilde sıralanması hem estetik yönden hem düzgün konuşma yönünden hem de dişlerin temizlenebilmesi yönünden çok önemlidir. Dişhekimliğinin içinde Ortodonti bilim dalı bu konuyla ilgilenmektedir.


renkli ortodonti

Çapraşıklık oluşmasının nedeni; Çocuklarda daimi dişlerin çıkmasına uzun süre varken çekilmek zorunda kalınan süt dişlerinin yerini korumak için yer tutucu yapılmaması olabilir. Ağızdan solunum, uzun süreli emzik kullanma, dil, dudak, kalem ısırma, dil itme gibi yanlış alışkanlıklar da bu soruna neden olabilmektedir.

Kalıtım da önemli nedenlerdendir. Kalıtsal olarak diş büyüklüğünü bir ebeveynden, çene büyüklüğünü ise diğer ebeveynden almak sorun yaratabilir. En sık rastlanan neden, ailede alt çenenin ileride ve büyük olması, gelecekte çocukta da gözlenebilir ve erken yaşta önlem alınarak engellenebilir.

Ortodontik tedavi için en uygun yaş: Alt ve üst çene kemiklerinin büyümesi farklılıklar gösterebilir. Bu yüzden 7-8 yaşlarından itibaren alt veya üst çeneye takıp çıkarmalı aparatlar takılarak küçük olan çene büyütülebilir.


Erişkin ortodonti: Günümüzde yetişkin ortodonti 50-60’lı  yaşlarda dahi uygulanabilmektedir ve oldukça yaygındır.


Hatta günümüz teknolojisinde biraz pahalı ve zor olmasına karşın beyaz teller ve porselen aygıtlar kullanılarak ya da uygun vakalarda telleri dişlerin iç yüzeyine yerleştirmek yöntemiyle estetik problem yaratmadan da tedaviler yapılabilmektedir.

        

şeffaf braketler                                      braketler ve tel içte

Şeffaf Plaklar:

Günümüzün yeni mucizesi şeffaf plaklar kullanılarak yapılan tedaviler çok yaygınlaşıyor. Şimdilik normal tedavinin 1,5 - 2 katına çıkan bu tedavide ağızdan ölçü alınır. Şeffaf plaklar hazırlanır, belli olmadığı için hastalar gece gündüz bu plakları takarak tedavi olurlar.

           

Ortodontik tedavide bakım:

Ortodontik tedavi süresince ağız ve diş bakımına daha da özen göstermek gerekir. Zira teller arasında yiyecekler daha çok kalabilir ve dişler çürüyebilir. Kaş yapalım derken göz çıkarmamak deyimi sanırım tam buraya uygun; ‘Düz’ yapalım derken ‘diş’ çıkarmamak :)

Pekiştirme (dizilimin korunması):

Ortodontik tedavi bittikten sonra yeni dizilimin pekişmesi, korunması amacıyla vakaya göre 6 ay – 1 sene pekiştirme apareyi (aygıtı) takılır.

Eskiden büyükçe bir aygıt kullanılırken günümüzde Essix Plak denilen şeffaf plaklardan yapılanlar tercih edilmektedir.

Tedaviden sonra da takılan pekiştirme aygıtının, dişhekiminin önerdiği süre kadar kullanılması düzelen dişlerin yine eski yerlerine dönmesini önlemesi açısından son derece önemlidir. 

       

eski pekiştirme aygıtı               yeni essix plak pekiştirme

TOP