İMPLANT

İmplant, çene kemiğinin içine yerleştirilen, doku dostu maddeden yapılmış yapay köktür ve bazı hastalar için dişhekimliği mucizesidir, doğru teşhis ve planlama ile harikalar yaratır. İmplantı duvara yerleştirilen bir dübel gibi de düşünebiliriz.

      

İmplant yerleştirilirken diş çekiyormuş gibi uyuşturulur ve bir implant için gerekli süre normal bir diş çekimindeki gibidir. Uyuşturulduğundan dolayı siz bir şey hissetmiyorsunuz.

Dübel içine vidalanacak olan çiviye gelince, implant yerleştirdikten sonra 3 ay kemiğe kaynama beklenip üst işlemlerin yapılması daha uygundur (kron, köprü, çıtçıt vs.). Yoksa implant çevresindeki kemikleşme tam olmadan üst yapı konursa erken kayıplar olur.

Diş çekilip implant yapılacaksa uygun vaka seçiminde çekim seansında implant uygulaması yapılabilir ancak çoğu vakada çekimden 3-4 ay sonra yerleştirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

İMPLANTLARIN SIK KULLANILDIĞI VAKALAR:

Arka bölgelerde diş olmadığı durumlar:

Arka bölgelerde dişler olmadığı durumlarda eskiden takıp çıkarmalı protezler yapılırdı. Artık çene kemiğinin uygun bölgesine yerleştirilen implantlarla sabit köprüler yapılabilir.

Arka bölgede 2 implant üzerine köprü

Uzun bölgeli diş eksiklikleri:

Yan yana çekilmiş çok diş varsa çok yük bineceği için uzun bir köprü (yani sabit protez) şansı yoktur. Bu gibi durumlarda da implantlar yerleştirilip sabit köprüler yapılabilir.

Dişler arasındaki boşluklar:

Yanlarda dişler olan çekim boşluklarında destek dişlerin köprü için küçültülmesi yerine, eğer gerekli şartlar varsa boşluklara implantlar yapılması ve üzerine de köprülerin yapılması daha iyidir.

Ortada çekilmiş tek dişler:

Tek diş kayıplarında iki yandaki dişlere dokunmadan, küçültmeden eksik dişin yerine implant yerleştirilebilir.

                            

Ortada çekilmiş tek diş yerine implant üstü kron              Bir başka tek diş eksiği  implantı

Alt ve üst tam protezlerde tutuculuğun artırılması (İmplantlı tam ptotezler):

Erken yaşlarda oluşan diş kayıplarıyla ileride çene kemiklerinde erime fazla olur ve tam dişsizlik durumlarında yapılan protezler, ağızda oynar ve ağızdan kolaylıkla çıkar. Bu durumlarda çene kemiğinin uygun bölgesine yerleştirilen 2-3 implantla ve ağızdaki protezin altına yerleştirilen çıtçıtlarla protez ağızda oynamaz hale getirilir. Hastalar kendi istediklerinde çıtçıtlardan protezi çıkarabilirler. Bu, hastalar için son derece konforlu bir kullanım sağlar.

                  

  2 implantla alt protezde tutuculuğun artırılması                               Şematik olarak 2 implant ve protez

Köprü ve çıtçıtlarla alt protezde tutuculuğun artırılması

Tam dişsiz durumlar:

Genelde alt çenede 6, üst çenede 8 implant üzerine sabit köprüler yapılarak hastalar takıp çıkarmalı dişlerden kurtulurlar.

İMPLANTIN BAŞARISI:

İmplantı ehil kişilere yaptırınız. İyi marka implant kullandırınız. Kullanılan implantın marka ve tipinin yazdığı kimlik kartını hekiminizden isteyiniz, yıllar sonra gereksinim olabilir. Bakımını ve kontrolleri aksatmayınız.

İMPLANT SONRASI BAKIM:

Diğer dişler gibi implantların da çevresinin diş fırçası, dişlerarası fırça, diş ipleriyle çok iyi temizlenmesi gereklidir.

Ağız duşu denilen tazyikli su püskürten aletler de özellikle implant çevresinin temizliği için şiddetle tavsiye edilir.

6 ayda bir dişhekimine gidilmesi, 2 senede bir filminin alınması tavsiye olunur.

İMPLANT YAPILAMAYAN DURUMLAR VE KEMİK ERİMELERİ:

Dişler genç yaşta kaybedilmişse ileriki yaşlarda çene kemiklerinde erimeler çok olur ve implanta yer kalmaz.

Kafatasında üst çenede kemikte buruna açılan sinüs denen boşluklar vardır. Zaman içinde çekilen dişin yerine doğru büyür ve sarkar. İmplanta yer kalmaz.


Dişsiz Bölgede Sinüs Sarkması Sonucu Kemik Azlığı

İleri cerrahi tekniklerle çoğu zaman implanta yer sağlanarak yine implantlar yerleştirilebilir. Bu tekniklerden en sık uygulanan teknik Sinüs Lift’tir.

SİNÜS LİFT:

Sinüs Lifting denen basit bir operasyonla sinüs içine girilip buraya kemik tozları konarak 3 ay kemikleşme beklenir, sonra buraya implant yerleştirilir.


Sinüs Lifting Sonrası Oluşan Kemiğe İmplant Yerleştirilmiştir

Genelde genel anestezi altında kalça kemiğinden veya çene kemiğinin uygun bölgesinden alınan kemik yerleştirilerek de implant için yer sağlanmaktadır.

TOP